Godkendte kreditvurderingsinstitutter

På denne side finder du oplysninger om de forskellige godkendelser, som Finanstilsynet har givet i relation til solvens.

Under kreditvurderingsinstitutter finder du oplysninger om, hvilke kreditvurderingsinstitutter som er blevet godkendt samt ratings.

Under regionale regeringer eller lokale myndigheder finder du oplysninger i henhold til kreditinstitutdirektivet (direktiv 2006/48/EF), bilag VI, del 1, pkt. 9.

Under særligt dækkede obligationer finder du oplysninger om godkendelser, som Finanstilsynet har givet i forbindelse med denne type obligationer.  

 

Godkendte kreditvurderingsinstitutter 

Regionale og lokale myndigheder

Særligt dækkede obligationer 

Offentlige enheder