Temainspektion af udlån til landbrug

De største banker værdiansætter landbrugsaktiver retvisende. I nogle banker er der behov for forbedret kreditstyring af risikoen på udlån til svage landbrugskunder. Det konkluderer Finanstilsynet på baggrund af en temainspektion.

De største danske banker har ligesom andre danske pengeinstitutter foretaget store nedskrivninger på udlån til landbrug. Den dårlige økonomi i de svage landbrug betyder, at det er særligt vigtigt, at bankernes kreditstyring tager højde for risikoen ved kunderne. Det understreger Finanstilsynet efter en temainspektion i store banker.

 

Inspektionerne omfattede bl.a. bankernes værdiansættelse af jord, bygninger, besætninger og driftsmateriel ved deres vurdering af landbrugskundernes økonomiske situation og beregning af nedskrivninger. De store banker anvender de samme jordpriser for de forskellige dele af landet, som Finanstilsynet har offentliggjort til brug for bl.a. nedskrivningsberegninger. Bankerne anvender forskellige metoder til vurdering af bygninger, besætninger og driftsmateriel, men de når frem til det samme niveau for værdierne, som Finanstilsynet gør. Bankernes egne historiske erfaringer med tab på landbrugskunder er også undersøgt, og det underbygger, at disse værdiansættelsestilgange er passende. 

 

Der er offentliggjort inspektionsredegørelser for tre af de undersøgte banker.

Filialer af svenske banker er ikke aktuelt omfattet af reglen om offentlige inspektionsredegørelser. En ny bekendtgørelse, som er under udarbejdelse, vil ændre dette fremadrettet.