Tidligere perioder

Se fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer og realkreditobligationer med renteloft for tre tidligere perioder.

Værd at vide

Fradragsfaktorer dækker altid disse 4 perioder:

  • 31/12 - 30/3
  • 31/3 - 29/6
  • 30/6 - 29/9
  • 30/9 - 30/12

Se også

CS skema

CK skema

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 31/12 2016 – 30/03 2017 

Nominel rente*

Fradragsfaktorer

Til og med 2,5 %

0 %

3 %

35%

4 %

75%

5 %

90%

6 %

95%

7 %

95%

8 % og derover

95 %

 

 

 

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 30/09 2016 – 30/12 2016

Nominel rente*

Fradragsfaktorer

Til og med 2,5 %

0 %

3 %

30%

4 %

75%

5 %

90%

6 %

95%

7 %

95%

8 % og derover

95 %

 

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 30/06 2016 – 29/09 2016 

Nominel rente*

Fradragsfaktorer

Til og med 2,5 %

0 %

3 %

30%

4 %

80%

5 %

95%

6 %

95%

7 %

95%

8 % og derover

95 %

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden  31/03 2016 - 29/6 2016

Nominel rente*

Fradragsfaktorer

Til og med 2,5 %

0 %

3 %

30 %

4 %

70 %

5 %

90 %

6 %

95 %

7 %

95 %

8 % og derover

95 % 

 Fradragsfaktorer for konverterbare obligationer med ''skæve'' nominelle renter kan fastsættes ud fra en gennemsnitsberegning

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/12 2016 – 30/03 2017

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

 Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/12 2016 – 30/03 2017

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 30/06 2016 – 29/09 2016

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %


Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/03 2016 – 29/6 2016

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

 

 

* Varighed for garantiobligationer med ''skævt'' renteloft kan beregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Garantiobligationer med kort løbetid og højere renteloft end tilsynet har beregnet fradragsfaktorer for, kan betragtes som variabelt forrentede.