Den anticykliske aktiejustering

Finanstilsynet offentliggør dagligt den anticykliske aktiejustering anvendt i beregningen af solvensbehovet ved standardmodellen, jf. bekendtgørelse om solvens og driftsplaner § 5, stk. 4. Se det dertilhørende bilag 1, punkt 71 og 73 for en teknisk beskrivelse.

Kontakt

Fuldmægtig

Marta Lisa Diaz
41 93 35 69
mad@ftnet.dk

Værd at vide

I tilfælde af, at den anticykliske aktiejustering ikke er opdateret inden kl. 15 en given bankdag, benyttes senest offentliggjorte anticyklisk aktiejustering, med mindre andet fremgår af en ”Værd at vide”-boks på siden.

Værd at vide

EIOPA har den 4. februar 2015 offentliggjort information vedrørende den symmetriske justering af aktiekapitalkravet der skal anvendes under Solvens II.

Informationen kan findes her

Værd at vide

Finanstilsynet regner og offentliggør fra og med 5. januar 2016 forsat den anticykliske aktiejustering efter de samme principper som benyttet hidtil. Den anticykliske aktiejustering kan betragtes som en approksimation til den symmetriske justering af aktiekapitalkravet.
 
Finanstilsynet er ved at undersøge muligheden for dagligt at beregne og offentliggøre den symmetriske justering af aktiekapitalkravet, der anvendes under Solvens II.

På nuværende tidspunkt anvendes som aktieindeks MSCI aktieindekset EUROPE AC angivet i lokal valuta. 

Data findes på MSCI → Indices → Developed Markets (DM) → Performance → Agree→Size: All cap → Search→  EUROPE AC  → Currency: local. →Update

I beregningen af det aritmetisk vægtede gennemsnit anvendes der kun handelsdage på OMX C20 indekset, jf. www.nasdaqomxnordic.com. Der anvendes 252 handelsdage pr. år.

Finanstilsynet påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser eller tredje mand måtte opleve som følge af fejl i det offentliggjorte anticykliske aktiejustering eller aktieindeks, uanset om disse måtte opstå som følge af datafejl, beregningsfejl eller andre fejl. Desuden påtager Finanstilsynet sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af forsinkelser i offentliggørelsen, uklarhed vedrørende den anticykliske aktiejustering eller aktieindeks anvendelse eller andre årsager.