Tidligere statistikker

Finanstilsynet overvåger løbende markedet for handel med værdipapirer i børsnoterede virksomheder. Overvågningen omfatter alle former for markedsmisbrug, herunder insiderhandel og kursmanipulation, samt sager i relation til shortsellingforordningen.

Derudover modtager Finanstilsynet anmeldelser fra borgere, virksomheder, værdipapirhandlere og andre tilsynsmyndigheder.  

Markedsmisbrugsstatistik 2006 - 2015

Anmeldte/påbegyndte sager

2006

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

2015

Insidersager

21

33

32

25

36

45

38

46

59

100

- Heraf videregivelse af intern viden

4

2

3

2

13

4

9

3

8

4

Kursmanipulation

13

27

28

38

46

40

50

54

47

33

- Heraf strakskursmanipulation1

-

-

-

-

7

4

2

0

0

0

Assistance til andre myndigheder

11

8

13

18

9

16

12

23

25

21
Total

45

68

73

81

91

101

100

123

131

154

Politianmeldelser sendt til SØIK2

Insiderhandel

2

4

19

20

8

8

6

2

4

1

- Heraf videregivelse af intern viden

0

0

5

5

3

4

2

0

0

1

Kursmanipulation

8

7

16

21

59

27

14

4

5

1

- Heraf strakskursmanipulation1

-

-

-

-

10

4

0

0

0

0
Total

10

11

35

41

67

35

20

6

9

2

1) Kategorien strakskursmanipulation er først beregnet fra 2010.

2) Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag, men ikke alle sager resulterer i en politianmeldelse .

 

Finanstilsynet fører også statistik med sager som udspringer af øvrige forhold i markedet for handel med værdipapirer i børsnoterede virksomheder.

Se statistikker for sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og transaktionsindberetninger herunder.

Prospektstatistik 2011 - 2015

Prospektstatistik

2011

2012

2013

2014

 2015

Oprettede sager

7

6

 13

4

 13
Påtaler og påbud

0

4

 1

 1

 1
Politianmeldelser til SØK1

1

13

 0

 3

 0

 

Oplysningsstatistik 2011 - 2015

Oplysningsstatistik

2011

2012

 2013

 2014

 2015

Oprettede sager

45

55

 51

 73

 64
- Overtrædelser ifm. overtagelsestilbud

0

2

 0

 1

 3
- Overtrædelser ifm. storaktionærflagning

18

29

 24

 21

 14
- Overtrædelser ifm. offentliggørelse af intern viden m.m.

20

19

 20

 17

 11
- Overtrædelser ifm. flagning - ledende medarbejdere

7

5

 7

 34

 36
Påtaler og påbud

16

30

 16

 27

 31
- Overtrædelser ifm. overtagelsestilbud

0

1

 0

 1
- Overtrædelser ifm. storaktionærflagning

8

24

 12

12

 12
- Overtrædelser ifm. offentliggørelse af intern viden m.m.

3

1

 1

 3

 1
- Overtrædelser ifm. flagning - ledende medarbejdere

5

4

 3

 12

 19
Administrative bøder

2

6

 6

 4

 12
- Overtrædelser ifm. overtagelsestilbud

0

0

 0

 0

 1
- Overtrædelser ifm. storaktionærflagning

1

2

 2

 4

 10
- Overtrædelser ifm. offentliggørelse af intern viden m.m.

1

4

 3

 0

 1
- Overtrædelser ifm. flagning - ledende medarbejdere

0

0

 1

 0

 0
Politianmeldelser til SØIK1

1

5

 6

 1

 0
- Overtrædelser ifm. overtagelsestilbud

0

0

 0

 0

 0
- Overtrædelser ifm. storaktionærflagning

0

1

 1

 0

 0
- Overtrædelser ifm. offentliggørelse af intern viden m.m.

1

4

 5

 1

 0
- Overtrædelser ifm. flagning - ledende medarbejdere

0

0

 0

 0

 0

 

Transaktionsindberetningsstatistik 2011 - 2014

Transaktions-
i
ndberetningsstatistik

2011

2012

2013

 2014

 2015

Oprettede sager

13

1

 5

 20

 1
Påtaler og påbud

0

0

 2

 1

 0
Administrative bøder

9

4

 0

 0

 11
Politianmeldelser til SØIK1

0

0

 0

 0

 0

1) Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag, men ikke alle sager resulterer i en politianmeldelse .