Regler

På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til betalingstjenester

Se Finanstilsynets lovsamling, hvor du finder de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.

Lov nr. 365 af 26/04/2011 - Lov om betalingstjenester og elektroniske penge

  • Loven finder du via lovsamlingen

→ Betalingstjenesteområdet → Betalingsinstitutter / Begrænsede netværk / Udstedere af elektroniske penge


Direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF