17 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november/december 2017 på ordinær inspektion i Totalbanken A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko.
 • Redegørelse om påbud til Alpha Insurance A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i en inspektion i Alpha Insurance A/S påbudt selskabet at forhøje selskabets samlede udiskonterede bruttoerstatningshensættelse eksklusiv skadebehandlingsomkostninger pr. 31. december 2016 på arbejdsskadeforsikringer i Norge med mindst 277 mio. norske kroner svarende til 227 mio. danske kroner.
 • Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s. Undersøgelsen omfattede områderne ledelse og revision, koncernforhold, outsourcing, operationel risiko og kredit.
 • Redegørelse om inspektion i GF Forsikring A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på ordinær inspektion i GF Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Andelskassen Oikos
  Emne:
  Vurderinger, 2018
  Finanstilsynet var i december 2016 - januar 2017 på inspektion i Andelskassen Oikos. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2015. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober-november 2017 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Stadil Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2017 på inspektion i Stadil Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse.
 • Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Langå Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank – overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Ekspres Bank konstateret, at banken pr. 3. kvartal 2017 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september-oktober 2017 på inspektion i Den Jyske Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (svenske ejendomsudlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Danske Bank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende kunder med erhvervsejendomme i Sverige.
 • Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober - december 2017 på ordinær inspektion i Østjydsk Bank A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i februar/marts 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.
 • Redegørelse om inspektion i Danex Money Exchange & Travel ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Redegørelse om inspektion i Danex Money Exchange & Travel ApS (hvidvaskområdet)
 • Temaundersøgelse om likviditetsbuffer for penge- og realkreditinstitutter
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Temaundersøgelsen viser, at institutterne generelt efterlever LCR-forordningens regler og har en tilpas forsigtig tilgang til sammensætningen af likvide aktiver indenfor rammerne af LCR-forordningen. De fleste institutter har også en fornuftig tilgang til likvide aktiver, der ikke kan tælles med i LCR. Temaundersøgelsen viser dog også, at der er en række forhold, som institutterne bør være særligt opmærksomme på i deres løbende opgørelse og risikostyring af LCR.
 • Redegørelse om opfølgningsundersøgelse i Danske Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2017 på opfølgningsundersøgelse i Danske Bank. Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankens efterlevelse af Finanstilsynets påbud på hvidvaskområdet fra marts 2016.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i januar og februar 2018 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i oktober/november 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.