Whistleblower

Finanstilsynets whistleblower-side

Ved hjælp af nedenstående formular kan du sende os en anonym henvendelse. Det er altid en fordel, hvis du sender en uddybende beskrivelse. Vedhæft gerne dokumenter. 

Generel whistleblower-henvendelse
Anvendes ved alle henvendelser, som vedrører finansielle virksomheder, bortset fra henvendelser om markedsmisbrug. Dette kan blandt andet være henvendelser om mistanke om snyd i forhold til kunderne,  om brud på den finansielle lovgivning eller om virksomheder, der driver virksomhed uden tilladelse.

Henvendelse vedr. markedsmisbrug
Anvendes ved mistanke om overtrædelse af reglerne i Markedsmisbrugsforordningen. Det kan indebære mistanke om eventuel uretmæssig videregivelse af intern viden, insiderhandel eller markedsmanipulation (ofte omtalt som kursmanipulation) i finansielle instrumenter, dvs. aktier, obligationer, investeringsbeviser, derivater mv.

Træk og slip filer her
0 KB
Der kan maximalt uploades 50 MB
****FILTYPEN ER IKKE TILLADT****