Offentliggørelse af liste over politisk eksponerede personer

Det fremgår af hvidvasklovens § 18, stk. 7, at Erhvervsministeren skal føre og offentliggøre en liste over politisk eksponerede personer. Opgaven med at føre og offentliggøre denne liste er uddelegeret til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan på denne baggrund oplyse, at det forventes, at listen over politisk eksponerede personer vil blive offentliggjort den 1. december 2017.