Høringer

Høringer fra Finanstilsynet

høringsportalen.dk kan du finde udkast til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger på det finansielle område samt de til høringen tilknyttede dokumenter såsom høringsbrev, høringsliste, høringssvar og høringsnotat.

 

Se Finanstilsynets høringer på Høringsportalen.