Prospektcertifikater

Der er pligt til at udarbejde og offentliggøre et godkendt prospekt inden værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro. Det er Finanstilsynet, som træffer beslutning om prospektets godkendelse, jf. § 13, stk. 1 i Lov om kapitalmarkeder.

Anmeldelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1257 af 6. november 2015, § 32, hvorefter et prospekt eller eventuelle tillæg hertil, der er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, er gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, såfremt Finanstilsynet og ESMA har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med art. 18 i direktiv 2003/71/EF jf. dog art. 23.

Finanstilsynet foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospektet. 

Når du klikker på linket under overskriften ”godkendende myndighed”, kommer du til hjemmesiden for hjemlandets kompetente myndighed, dog ikke til selve det godkendte prospekt.

Myndigheden offentliggør samtlige godkendte prospekter eller en liste over prospekterne sammen med links til dem. Dette sker over en periode på 12 måneder.

Se endvidere punktet praktisk information m.v. her

 

Prospektcertifikater 1. halvår 2018

Date

Company

Approving authority

 21.02.2018  Supplement - Svenska Handelsbanken AB (publ) - MTN, Warrant and Certificate Programme  www.fi.se
 21.02.2018  Supplement - Svenska Handelsbanken AB (publ) - MTN, Warrant and Certificate Programme  www.fi.se
 20.02.2018  Supplement - ANZ Bank New Zealand Ltd. / ANZ New Zealand (Int´l) Ltd. - USD 60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme  www.fca.org.uk
 19.02.2018  Supplement - Banca IMI S.p.A. - € 3,000,000,000 Warrants and Certificates Programme  www.cssf.lu
 19.02.2018  Supplement - Natixis / Natixis Structured Issuance SA - Warrant Programme  www.cssf.lu
 19.02.2018  Supplement - Natixis / Natixis Structured Issuance SA - Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
 16.02.2018  Supplement – BNP Paribas Issuance B.V. / BNP Paribas - Certificates  www.amf-france.org
 16.02.2018  Supplement – BNP Paribas Issuance B.V. / BNP Paribas - Warrant  www.amf-france.org
 16.02.2018  Merger Prospectus - Nordea Holding Abp  www.finanssivalvonta.fi
 15.02.2018  Supplement - Nomura Bank International PLC – USD 3,700,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme  www.centralbank.ie
 15.02.2018  Supplement - Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 6,500,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme  www.cssf.lu
 13.02.2018  Supplement - Nordea Bank AB (publ) - €15,000,000,000 Structured Note Programme  www.centralbank.ie
 12.02.2018  Supplement - Nordea Bank AB (publ) -  Programme for the Issuance of Warrants and Certificates  www.centralbank.ie
 12.02.2018  Supplement - Danske Bank A/S – EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme  www.centralbank.ie
 12.02.2018  Supplement - Danske Bank A/S – EUR 5,000,000,000 Warrant And Certificate Programme  www.centralbank.ie
 09.02.2018  Supplement - Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
 08.02.2018  Supplement - Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Bonus and Participation Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.02.2018  Supplement - Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Reverse Convertible and Worst of Reverse Convertible Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.02.2018  Supplement - Credit Suisse AG acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Put and Call Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.02.2018  Supplement - Credit Suisse AG / Credit Suisse International / Credit Suisse, acting trough its London Branch / Credit Suisse, acting trough its Nassau Branch / Credit Suisse, acting trough its Singapore Branch - Trigger Redeemable and Phoenix Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.02.2018  Prospectus – Deutsche Bank - Programme for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes  www.cssf.lu
 07.02.2018  Supplement – Danske Bank A/S - EUR 30,000,000,000 Global Covered Bond Programme  www.centralbank.ie
 07.02.2018  Supplement – Danske Bank A/S - EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme  www.centralbank.ie
 02.02.2018  Supplement – Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft / Volkswagen Leasing GmbH / Volkswagen Financial Services N.V./ Volkswagen Financial Services Japan Ltd. /Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited - EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
 29.01.2018  Supplement - Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 6,500,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme  www.cssf.lu
 26.01.2018  Supplement - Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
 26.01.2018  Supplement - Citigroup Inc. - U.S.$110,000,000,000 Programme for the issuance of Euro Medium-Term Notes, Series C  www.cssf.lu
 24.01.2018  Supplement - J.P. Morgan Structured Products B.V. / JPMorgan Chase Bank, N.A. / JPMorgan Chase & Co. - Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates  www.cssf.lu
 22.01.2018  Supplement - Oncology Ventures Sweden AB - Shares  www.fi.se
 18.01.2018  Supplement - Société Générale / SG Issuer / SG Option Europe - Debt Instruments Issuance Programme  www.cssf.lu
 18.01.2018  Supplement - The Goldman Sachs Group, Inc. - Euro Medium-Term Notes, Series F  www.cssf.lu
 12.01.2018   Supplement – Oncology Ventures Sweden AB - Shares  www.fi.se
 09.01.2018  Supplement - Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
 09.01.2018  Supplement - Credit Suisse AG acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Put and Call Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 09.01.2018  Supplement - Credit Suisse AG / Credit Suisse International / Credit Suisse, acting trough its London Branch / Credit Suisse, acting trough its Nassau Branch / Credit Suisse, acting trough its Singapore Branch - Trigger Redeemable and Phoenix Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.01.2018  Supplement - Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Bonus and Participation Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 08.01.2018  Supplement - Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch / Credit Suisse International - Reverse Convertible and Worst of Reverse Convertible Securities Base Prospectus Pursuant to the Structured Products Programme for the issuance of Notes, Certificates and Warrants  www.cssf.lu
 05.01.2018  Prospectus – Oncology Ventures Sweden AB - Shares  www.fi.se
 04.01.2018  Supplement – The Goldman Sachs Group, Inc - Euro Medium-Term Notes, Series F  www.cssf.lu
 03.01.2018 Prospectus - ETFS Metal Securities Limited - ETFS Metal Securities www.fca.org.uk