Prospektcertifikater

Der er pligt til at udarbejde og offentliggøre et godkendt prospekt inden værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro. Det er Finanstilsynet, som træffer beslutning om prospektets godkendelse, jf. § 23, stk. 2.

Anmeldelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1104 af 9. oktober 2014, § 31, hvorefter et prospekt eller eventuelle tillæg hertil, der er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, er gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, såfremt Finanstilsynet og ESMA har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med art. 18 i direktiv 2003/71/EF jf. dog art. 23.

Finanstilsynet foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospektet. 

Når du klikker på linket under overskriften ”godkendende myndighed”, kommer du til hjemmesiden for hjemlandets kompetente myndighed, dog ikke til selve det godkendte prospekt.

Myndigheden offentliggør samtlige godkendte prospekter eller en liste over prospekterne sammen med links til dem. Dette sker over en periode på 12 måneder.

Se endvidere punktet praktisk information m.v. her

 

Prospektcertifikater 2. halvår 2017

Date

Company

Approving authority

18.07.2017  Supplement – Barclays Bank plc - Global Structured Securities  www.fca.org.uk
14.07.2017  Supplement – Nomura International Funding Pte. Ltd. - USD 6,000,000,000 Note, Warrant & Cert. Prog.  www.cssf.lu
14.07.2017  Supplement – Nomura - USD 4,000,000,000 Note, Warrant and Certificate Programme  www.centralbank.ie
13.07.2017  Base prospectus – Volkswagen Bank GmbH - EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
13.07.2017  Base prospectus – Volkswagen Financial Services AG etc. - EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Prog.  www.cssf.lu
13.07.2017  Supplement – Barclays Bank plc - Global Structured Securities Programme  www.cssf.lu
13.07.2017  Supplement – Commerzbank AG - Warrants  www.bafin.de
13.07.2017  Supplement – Commerzbank AG - TURBO Warrants & Unlimited TURBO Warrants  www.bafin.de
13.07.2017  Supplement – Commerzbank AG – Unlimited Index Securities  www.bafin.de
13.07.2017  Supplement – Commerzbank Aktiengesellschaft - Structured Securities  www.bafin.de
12.07.2017  Base prospectus – Barclays Bank plc – Global Structured Securities  www.fca.org.uk
07.07.2017  Base prospectus – Banca IMI - Euro Medium Term Note Programme  www.centralbank.ie
06.07.2017  Base prospectus – Natixis - EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme  www.cssf.lu
04.07.2017  Base Prospectus - BNP Paribas - Warrant and Certificate Programme

 www.afm.nl