Fradragsfaktorer

Fradragsfaktorer 01/04 2017 – 30/6 2017

Værd at vide

Fradragsfaktorer dækker altid disse 4 perioder:

  • 31/12 - 30/3
  • 31/3 - 29/6
  • 30/6 - 29/9
  • 30/9 - 30/12

Se også

CS skema

CK skema

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber anvender Finanstilsynets fradragsfaktorer til at reducere den modificerede varighed på konverterbare realkreditobligationer, jf. bilag 12, pkt. 71, i kapitaldækningsbekendtgørelsen, såfremt de ikke har orienteret Finanstilsynet om, at de anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder på konverterbare realkreditobligationer. 

Fradragsfaktorer til brug for indberetning af solvens pr. ultimo marts 2017 er angivet nedenfor.

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 01/04 2017 – 30/06 2017

Nominel rente*

Fradragsfaktorer

Til og med 2,5 %

0 %

3 %

50 %

4 %

85%

5 %

95 %

6 %

95 %

7 %

95 %

8 % og derover

95 % 

*Fradragsfaktorer for konverterbare obligationer med ''skæve'' nominelle renter kan fastsættes ud fra en gennemsnitsberegning.

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal ligeledes anvende ovennævnte fradragsfaktorer ved indberetning af renterisiko pr. ultimo marts 2017, såfremt de ikke har orienteret Finanstilsynet om, at de anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder på konverterbare realkreditobligationer. De seneste tre kvartalers oversigter over fradragsfaktorer kan ses under tidligere perioder.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft (garantiobligationer)

Tilsynet har tilsvarende beregnet fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber kan anvende ved indberetning af solvens og renterisiko, såfremt de ikke anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 01/04 2017 – 30/06 2017

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

*Varighed for garantiobligationer med ''skævt'' renteloft kan beregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Garantiobligationer med kort løbetid og højere renteloft end tilsynet har beregnet fradragsfaktorer for, kan betragtes som variabelt forrentede.

Garantiobligationens korrigerede varighed fås ved at fratrække fradragsfaktoren fra den modificerede varighed for en fastforrentet obligation med tilsvarende/(nærmeste) løbetid som garantiobligationen og en nominel rente svarende til garantiobligationens renteloft.

I linket nedenfor findes en beskrivelse af beregning af renterisiko ud fra tilsynets beregningsmetode for garantiprodukter samt en beskrivelse af, hvordan indberetningsskemaer skal udfyldes for pengeinstitutter.

De seneste tre kvartalers oversigter over fradragsfaktorer for garantiobligationer kan ses under tidligere perioder.

Fradragsfaktorer til brug for indberetning pr. ultimo juni 2017 og den løbende opgørelse det følgende kvartal vil blive lagt ud på Finanstilsynets hjemmeside medio juni 2017.