AKLA - indberetning af klagedata fra finansielle virksomheder

Her kan du finde information og vejledning til AKLA indberetningen.

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA

Indberettes af: Finansielle virksomheder

 

I FIONA Online kan AKLA skemasættet findes under indberetningsfamilien "FT_ANDRE"