Register over kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien med en betinget tilladelse efter § 33 i lov om finansiel virksomhed

Se Finanstilsynets register over kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien med en betinget tilladelse efter § 33 i lov om finansiel virksomhed.

Kontakt

brexit@ftnet.dk

I forbindelse med Storbritanniens forestående udtræden af EU vil kreditinstitutter og investeringsselskaber, som tidligere har udøvet tjenesteydelser med værdipapirer på baggrund af regler i EU-direktiver, skulle have en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 33 (”§ 33-tilladelse”), hvis disse virksomheder fortsat ønsker at udøve tjenesteydelser med værdipapirer til godkendte modparter og professionelle kunder i Danmark. Ved et ”no-deal Brexit” vil Storbritannien i henhold til lov om finansiel virksomhed blive betragtet som et tredjeland, og det vil ikke længere være muligt for finansielle virksomheder i Storbritannien at benytte sig af reglerne om det indre marked i EU-direktiverne. Med henvisning til den tidligere offentliggjorte kommunikation har kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien mulighed for at søge Finanstilsynet om en § 33-tilladelse.    

Læs mere om: Opmærksomhedspunkter ved no-deal Brexit

Læs mere om: Bekendtgørelse om tilladelsesprocedure for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union , og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark

Register over de kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien som Finanstilsynet har givet en betinget og tidsbegrænset § 33-tilladelse

 

Læs mere: