Fælles indberetningssystem

Fælles indberetningssystem mellem Nationalbanken og Finanstilsynet

Teknisk samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet om indsamling af oplysninger fra den finansielle sektor.

Overgangen til den nye elektroniske indberetningsplatform vil ske gradvist i perioden 2012 til 2016. Indberetningsplatformen vil bl.a. kunne modtage XBRL.

Materiale fra IT orienteringsmøder om COREP/FINREP indberetninger.

Indberetningsregler for XBRL indberetninger.

Nationalbanken og Finanstilsynet har udarbejdet indberetningsregler for aflevering af XBRL indberetninger. Reglerne følger nøje EBA’s XBRL Filing Rules for COREP/FINREP taksonomierne, men er tilrettet FIONA indberetningssystemet.

  • Link til indberetningsregler for XBRL indberetninger

Der henvises endvidere til EBAs og EIOPAs Filing Rules dokumenter, som kan findes via taksonomi links her på siden.

Registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online.

Fra 2014 skal nye indberetninger til Finanstilsynet indberettes til Nationalbankens og Finanstilsynets fælles indberetningssystem FIONA. Det drejer sig om COREP indberetninger og om nye solvensindberetninger for forsikrings- og pensionsområdet.

For at aflevere indberetninger til FIONA systemet, skal man have adgang til FIONA Online portalen. For at få adgang til FIONA Online skal man have en NemID medarbejdersignatur samt være oprettet på portalen.

Hvis man ønsker en system-til-system aflevering, kan dette foretages via en webservice. Der vil snart blive offentliggjort mere information om dette. Det kræver dog stadig adgang til FIONA online portalen for at se detaljerede fejlmeddelelser.

Digital signatur.
FIONA Online forudsætter brug af digital signatur i form af medarbejder-certifikater af typen NemID. Derfor skal de medarbejdere i virksomheden, der skal indberette, have et medarbejdercertifikat. Det sikrer, at oplysningerne i FIONA Online kun kan ses af de medarbejdere, som virksomheden har udvalgt. Der kan fås yderligere oplysninger om NemID signaturer på websiden nemid.nu.

Tilmelding af medarbejdere til FIONA Online.
Adgangen til portalen fås ved at udfylde en blanket til registrering af kontaktpersoner for indberetninger til FIONA systemet og indsende denne til Finanstilsynet.

Når Finanstilsynet har modtaget registreringsblanketten vil brugeren blive oprettet i systemet. I den forbindelse vil brugeren modtage en velkomstmail fra Nationalbankens ekstranet. I mailen er der et bekræftelseslink, som brugeren skal anvende for at kunne logge på ekstranettet første gang. Herefter har brugeren flere muligheder for at gå på FIONA Online:

  • Man kan bruge nr. 2-linket "Start FIONA Online" i velkomstmailen.
  • Man kan gå på www.nationalbanken.dk og logge på ekstranettet via "log på"-knappen i den øverste del af forsiden og vælge "NEXT" for at komme ind på ekstranettet.
  • Man kan føje FIONA Online til sine Favoritter/Foretrukne, når man står på "forsiden" (siden med en tyk grå bjælke med 4 elementer). Hvis man tilføjer senere eller tidligere, vil linket typisk fejle.

Hvis man har problemer med at få adgang til FIONA online efter man har fået velkomstmailen, kan rettes henvendelse til FIONA servicedesk hos Nationalbanken på telefon 33636814.

Link til registreringsblanket (pdf)
Link til registreringsblanket (word)
Link til indsamlingsnavne (pdf)
Link til eksempler på udfyldte registreringsblanketter (pdf)

XBRL og taksonomi

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
er en teknisk standard for struktureret opmærkning af finansiel information.

Taksonomi
En taksonomi er en rapporteringsstruktur. Den indeholder de dataelementer der indgår i en indberetning og er altså en slags indholdsfortegnelse eller skabelon til rapporteringen.

Instans
En indberetning der aflægges i XBRL-format kaldes for en instans.

Seneste oversigt over de anvendte taksonomiversioner for COREP og FINREP kan hentes her