MiFIR-TRS

Finanstilsynet er som følge af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (MiFIR-forordningen) ved at etablere et nyt transaktionsrapporteringssystem. Systemet skal varetage indberetningerne af transaktioner efter de kommende regler for transaktionsindberetninger.

Kontakt

Inquiry regarding MiFIR TRS can be sent via e-mail to:
MiFIR-TRS@ftnet.dk


Finanstilsynet har valgt at løfte denne opgave ved at deltage i et bredt internationalt samarbejde på tværs af tilsynsmyndigheder i Finland, Holland, Norge og Sverige.

På denne side vil Finanstilsynet informere om MIFIR-TRS og offentliggøre dokumentation mv. Da størstedelen af dokumentationen bliver udarbejdet i et internationalt samarbejde, vil meget af dokumentationen være på engelsk.


Seneste nyt