MiFIR – TRS

Adgang til oplysninger om transaktionsrapporteringssystemet MiFIR-TRS.

Kontakt

Inquiry regarding MiFIR TRS can be sent via e-mail to:
MiFIR-TRS@ftnet.dk


Finanstilsynet har valgt at løfte denne opgave ved at deltage i et bredt internationalt samarbejde på tværs af tilsynsmyndigheder i Finland, Holland, Norge og Sverige.

På denne side vil Finanstilsynet informere om MIFIR-TRS og offentliggøre dokumentation mv. Da størstedelen af dokumentationen bliver udarbejdet i et internationalt samarbejde, vil meget af dokumentationen være på engelsk.

  •  26. juni 2017
    Information om nationale fejlkode fra TRSII, hvor AA er landekoden i det pågældende land.
    Danmark har landekode "DK"

 

Control Error code Error message Explanation and corrective action
Filee name syntax1 AAX-001 The file name has an illegal syntax. Correct the filename so that it complies to the file name convention.
Invalid date AAX-002 The date does not exist or is in the future. Correct the date.
Duplicate AAX-003 The file has already been submitted. The duplicate file is ignored. If the file comprises new transaction reports, include them in a report file with a different sequence number.
File extension AAX-004 The file has an illegal extension. Correct the filename so that it complies to the file name convention.
File size AAX-005 The file is larger than the allowed [x] MB. Split the report file into two or more report files.
Signature AAX-006 The signature is not recognised as a valid signature. Check and correct the signature of the file. The signing key might be outdated or unknown to us. Also make sure the correct signature algorithm has been used.
Signer AAX-007 The file has an unknown signer. The signer is unknown to us. Check and correct the signature of the file.
Decryption AAX-008 The file can’t be decrypted. Ensure that the file is properly encrypted. Check the encryption keys you are using or your encryption program. The encryption key might be outdated or unknown to us. Also make sure the correct hashing algorithm has been used
Decompression AAX-009 The file can’t be decompressed. Check that the compression comply to the allowed compression method
Signing AAX-010 The file is not properly signed. Ensure that the file is properly signed. Check the keys you are using. The key might be outdated or unknown to us.
SEIC AAX-011 The SEIC is invalid. Correct the SEIC in the file so that it is a valid legal entity identifier as defined in ISO 17442.
Unused AAX-013
Report file name AAX-014 The report file name is incorrect. Correct the name of the compressed report file so that it matches the name of the archive file and has the proper extension.
One report file per archive AAX-015 The archive file does not contain only one report file. Correct the contents of the archive file so that it contains only one report file.
Reporter allowed AAX-016 The Submitting Entity is not authorised to report on behalf of the Executing Entity. Ensure that it has been registered by the Executing Entity or the FSA that the Submitting Entity is authorised to report on behalf of the Executing Entity.

1The syntax control comprise only checking number of characters, separators, and numeric format. Not if the actual content is valid.

           For deltagelse i testen bedes følgende udført:
 

  1. Læs vedlagte vejledning
  2. Udfyld og send vedlagte blanket til Finanstilsynet
  3. Send SSH nøglepar til BEC
  4. Gennemfør vedlagte test cases