Godkendte kreditvurderingsinstitutter

Kreditvurderinger fra nedenstående kreditvurderingsinstitutter er godkendt til brug for opgørelse af risikovægtede poster, jf. § 16 i bekendtgørelse om kapitaldækning.

Kreditvurderinger udstedt i tredjelande uden for EU kan kun anvendes under de betingelser, der følger af artikel 4 (3) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer.

Som det fremgår af pressemeddelelsen, kan kreditvurderinger udstedt i tredjelande uden for EU dog anvendes i perioden frem til og med 30. april 2012.

Godkendte kreditvurderingsinstitutter

Dato

Navn på godkendt kreditvurderingsinstitut

Bilag

06.12.2011 DBRS limited Kreditvurderinger (pdf)
06.12.2011 Moody's Investors Services  Kreditvurderinger (pdf)
06.12.2011 Standard & Poor's Ratings Services Kreditvurderinger (pdf)
06.12.2011 Fitch Ratings Kreditvurderinger (pdf)
06.12.2011 Konverteringstabel for kortfristede kreditvurderinger fra de godkendte kreditvurderingsinstitutter Kreditvurderinger (pdf)