Advarsel mod forveksling af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S’ hjemmeside

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplysninger om, at et udenlandsk selskab, BLS Investments, på internettet har en hjemmeside, der meget let kan forlede kunder til at tro, at det er BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S’ hjemmeside. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse og er under tilsyn i Danmark.

 

BLS Investments og www.blsinvestments.com må ikke forveksles med BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S og www.blscapital.dk.

 

www.finanstilsynet.dk kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.