Pressemeddelelser

327 resultater

 • For lav risikovægtning af boliglån i vækstområder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har gennemført en analyse af IRB-institutternes risikovægtning af lån med pant i fast ejendom til privatkunder. Analysen viser, at nogle institutter bruger uforholdsmæssigt lave risikovægte i vækstområderne i København og omegn samt Aarhus.
 • Flere slår alarm om mulig svindel med ulovlig værdipapirhandel
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet
  Finanstilsynet har i de senere år konstateret en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, som har været ofre for svindel og ulovlig værdipapirhandel eller som mistænker svindel.
 • Udnævnelser i Finanstilsynet
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. januar 2018 udnævnt cand.oecon Carsten Brogaard til vicedirektør for tilsynet med skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Samtidig udnævnes Per Plougmand Bærtelsen til underdirektør.
 • EU's kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) overvejer forbud mod binære optioner
  Emne:
  2017, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Pressemeddelelser
  EU’s kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) har meldt ud, at den overvejer at udstede et forbud mod at sælge binære optioner til detailkunder i EU. ESMA overvejer samtidig en række begrænsninger på salg og markedsføring af finansielle differencekontrakter (CFD’er) til detailkunder.
 • Test af afviklingsberedskabet for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Af hensyn til den finansielle stabilitet skal nødlidende pengeinstitutter kunne håndteres hurtigt og effektivt af Finansiel Stabilitet. Det kræver, at Finansiel Stabilitet hurtigt kan få fuld indsigt i pengeinstituttets finansielle forhold. Derfor er der lavet regler om, at alle pengeinstitutter skal have et afviklingsberedskab, og at pengeinstitutterne på meget kort tid skal kunne sende data om deres økonomiske forhold og deres udlåns- og indlånsvirksomhed.
 • Konference om flere finansieringskilder til erhvervslivet (LUKKET FOR TILMELDING)
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) sætter erhvervsinvesteringer i Danmark på dagsordenen på en international konference i København 15. december.
 • Realkreditinstitutter i resultatfremgang på 60 pct.
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De danske realkreditinstitutter fik i årets første seks måneder en fremgang på 60 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Resultatet før skat steg samlet set med 5,5 mia. kr. til i alt 12,4 mia. kr., viser Finanstilsynets gennemgang af halvårsregnskaberne
 • 2016 var et godt år for forsikringsselskaberne
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Afviklingsstrategi og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet offentliggør i dag de endelige principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for mindre og mellemstore pengeinstitutter. NEP-tillægget kommer til at ligge i intervallet 3½-6 pct. og bliver indfaset over en periode på fem år.
 • Pengeinstitutternes overskud stiger trods svagere basisindtjening
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutterne fortsætter med at have store overskud. Indtjeningen er drevet af kursreguleringer på værdipapirer og faldende nedskrivninger, mens basisindtjeningen derimod er faldende. Det viser Finanstilsynets nye analyse af institutternes halvårsregnskaber.
 • Finanstilsynet ansætter chef for IT-sikkerhed
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har pr. 1. oktober 2017 ansat cand.scient.soc. René Bergman som chef for det nyoprettede kontor for IT-sikkerhed. Han kommer fra en stilling som chef for IT i Danmarks Nationalbank.
 • Høringssvar til diskussionspapiret ”Fit & proper-reglerne i gode tider"
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har modtaget 16 høringssvar med indhold til diskussionspapiret ”Fit & proper-reglerne i gode tider".
 • Undersøgelse af pensionsselskabers udlån
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Pressemeddelelser
  En temaundersøgelse af direkte udlån i seks livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser viser, at der generelt er behov for at styrke de kreditpolitiske rammer og i flere tilfælde de kreditmæssige kompetencer, når pensionsselskaberne bevæger sig ind på pengeinstitutternes traditionelle område.
 • Øget konkurrence om erhvervsudlån
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  En temaundersøgelse i en række udvalgte pengeinstitutter viser, at der er øget konkurrence om at tiltrække erhvervsudlån. Institutterne er generelt blevet mere villige til at lempe kreditvilkår eller bruge prisen aktivt i kampen om kunderne.
 • Jesper Bergs præsentation på Finans Danmarks direktørkonference
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, talte mandag 11. september 2017 på Finans Danmarks direktørkonference.
 • Fritagelser og udsættelser ved før- og efterhandels-gennemsigtighed
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har efter en offentlig høring truffet beslutning om, hvilke fritagelser og udsættelser der fra 2018 vil gælde for at offentliggøre ordre- og handelsoplysninger.
 • Mindre og mellemstore pengeinstitutters finansiering af projektejendomme
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  En undersøgelse af ejendomsrelateret projektfinansiering blandt 24 mindre og mellemstore pengeinstitutter viser, at institutternes kreditpolitikker i flere tilfælde ikke er tilstrækkelige. Samtidig er der eksempler på, at institutterne ikke overholder deres egne retningslinjer.
 • Nyt pejlemærke for likviditet i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Pejlemærket for likviditet i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter bliver efter en offentlig høring ændret pr. 30. juni 2018. Det ny pejlemærke vil fremover tage udgangspunkt i EU-lovgivningens LCR-krav.
 • Pensionsselskaberne øgede deres alternative investeringer i 2016
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber øgede sidste år deres investeringer i alternative aktiver som for eksempel kredit, infrastruktur og skovbrug med 14 pct. til i alt 289 mia. kr. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.