Pressemeddelelser

347 resultater

 • Alpha Insurance erklæret konkurs
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunder i selskabet skal hurtigst muligt tegne en ny forsikring i et andet forsikringsselskab, hvis de vil opretholde deres dækning. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo april 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  I løbet af april steg antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner til 32 aktier ved udgangen af april. Bavarian Nordic var ultimo april den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i estisk hvidvasksag
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har i dag offentliggjort sin afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i bankens filial i Estland. Afgørelsen rummer otte påbud og otte påtaler og lægger op til, at bankens kapitalkrav skal hæves med 5 mia. kr. på grund af forhøjet risiko.
 • Større gennemsigtighed om handelsomkostninger i investeringsfonde
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger udgør i gennemsnit 0,12 pct., viser en ny opgørelse fra Finanstilsynet. Omkostningerne oplyses pr. 1. april 2018 sammen med de årlige omkostninger i procent (ÅOP).
 • Ny samlet opgørelse af kreditinstitutternes regnskabstal
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udsendt en ny markedsudviklingsartikel, der for første gang viser den samlede udvikling i regnskabstallene på koncernbasis for de danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne i 2017
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser for markedsmisbrug og én politianmeldelse for overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne i 2017.
 • Kraftig vækst i shortselling af danske aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Shortselling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt i de senere år. I starten af 2018 var der samlet set indberettet korte positioner for 25 mia. kr. Det svarer til ca. 1 pct. af den samlede værdi af det danske noterede aktiemarked, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Ny kontorchef for international markedskontakt, likviditet og kapital
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har ansat Carsten Kjær Joensen som kontorchef for international markedskontakt, likviditet og kapital. Han tiltræder 1. maj 2018.
 • Endelige afviklingsplaner og NEP-krav for systemiske pengeinstitutter
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet er nu klar med endelige afviklingsplaner og NEP-krav til Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. Som tidligere oplyst bliver det samlede NEP-krav for SIFI’erne fastsat til to gange solvensbehovet plus to gange det kombinerede kapitalbufferkrav. Afviklingsplaner for Nykredit og DLR Kredit følger efter 1. juli, hvor et nyt lovforslag forventes at træde i kraft
 • Meddelelse fra Maltas finanstilsyn om Pilatus Bank plc
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Malta Financial Services Authority har meddelt, at det har taget skridt til at fjerne bestyrelsesformanden fra sin post. Samtidig er banken pålagt dispositionsbegrænsende foranstaltninger.
 • Finanstilsynet bakker op om EU-indgreb mod binære optioner og CFD'er
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den europæiske værdipapir- og kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) har vedtaget at forbyde binære optioner og at indføre en række begrænsninger på contracts for difference (CFD’er). Finanstilsynet bakker op.
 • Ny kontorchef for tilsyn med pensionskasser
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udnævnt cand.jur. Line Bergmann til kontorchef for tilsynet med tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.
 • Udnævnelser i Finanstilsynet
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. marts 2018 udnævnt kontorcheferne Anders Balling og Sean Hove til underdirektører.
 • Tegningsstop - CBL Insurance Europe Dac
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den irske centralbank (Central Bank of Ireland) har offentliggjort, at Forsikringsselskabet CBL Insurance Europe Dac har fået påbud om at stoppe tegningen af nye forsikringer. Selskabet er aktivt i en række lande i Europa, herunder Danmark.
 • Redegørelse om Sparekassen Lolland A/S
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Det var en væsentlig årsag til Sparekassen Lollands sammenbrud, at sparekassens aktivitet på kreditområdet var nært forbundet med udviklingen inden for ejendomsmarkedet, som op til sammenbruddet blev ramt af økonomisk nedgang. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • EU-myndigheder advarer forbrugerne mod kryptovaluta
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet støtter ny forbrugeradvarsel om kryptovaluta fra EU’s tre finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA.
 • Ny samarbejdsaftale om finansiel stabilitet på tværs af landegrænser
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Direktionen i de relevante ministerier (i Danmark Finansministeriet og Erhvervsministeriet), centralbanker, tilsynsmyndigheder og afviklingsmyndigheder i de nordiske og baltiske lande har underskrevet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding/MoU) om samarbejde og koordination for at sikre finansiel stabilitet på tværs af landegrænserne.
 • Finanstilsynet udnævner to vicedirektører
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. marts 2018 udnævnt cand.polit. Karen Dortea Abelskov til vicedirektør for kapitalmarkedstilsyn og cand.jur. Rikke-Louise Ørum Pedersen til juridisk vicedirektør.
 • Nationalbanken og den finansielle sektor opruster på cyberområdet
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Nationalbanken vil øge cyberrobustheden i særligt den mest kritiske del af den finansielle infrastruktur i Danmark. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor blevet enige om at etablere et dansk red team-testprogram.
 • Finanstilsynet åbner dørene for FT Lab
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet slår i dag dørene op for ansøgninger til FT Lab, Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech-initiativer. Ideen bag FT Lab er at gøre det muligt for finansielle iværksættere at få lov til at teste deres produkt eller service på rigtige kunder.