Kreditinstitutter tjente 23 mia. kr. i første halvår 2018

De danske penge- og realkreditinstitutter tjente i alt 23 mia. kr. i årets første seks måneder. Det er 6 mia. kr. mindre end i samme periode sidste år, viser Finanstilsynets analyse af regnskaberne.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

De danske penge- og realkreditinstitutter tjente i alt 23 mia. kr. i årets første seks måneder. Det er 6 mia. kr. mindre end i samme periode sidste år, viser Finanstilsynets analyse af regnskaberne.

Kreditinstitutternes indtjening er negativt påvirket af de lave renter, men positivt påvirket af lave nedskrivninger på dårlige lån, skriver Finanstilsynet i analysen. De lave renter påvirker særligt de mindre institutter, fordi de primært lever af ind- og udlån.

 

Hårde tider for udlån til landbrug

 

Landbrugserhvervet har gennem de senere år haft en meget stor andel af misligholdte lån og restancer i både pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Nedskrivningerne på udlån til landbrug har derfor i en årrække haft et forholdsvis højt niveau.

 

Tørken i sommeren 2018 forventes for året som helhed at føre til væsentlige nye nedskrivninger på udlån til landbrug. Dette slår dog ikke igennem i halvårsregnskaberne.

 

Færre bidragsindtægter i realkreditinstitutterne

 

Realkreditinstitutternes nettorenteindtægter, herunder bidragsindtægter, faldt med 3,6 pct. til ca. 11,6 mia. kr. på trods af øget udlån. Udviklingen skyldes flere lån med fast rente og afdrag, hvor bidragssatserne er lavere, og en stigning i udbetalingen af kundekroner.

 

Om markedsudviklingsartiklerne

 

Der er offentliggjort markedsudviklingsartikler for kreditinstitutterne som helhed (på koncernniveau) og for henholdsvis penge- og realkreditinstitutterne.