Udpegning af Spar Nord Bank A/S som SIFI i Danmark

Finanstilsynet har udpeget Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt institut (SIFI) i Danmark. De øvrige danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.

Kontakt

Vicedirektør

Kristian Vie Madsen
+45 33 55 84 49
kvm@ftnet.dk

Udpegningen af Spar Nord Bank A/S som SIFI sker som følge af ændringen i lov om finansiel virksomhed § 308, lovnummer 1520, hvor grænseværdien for indlånsindikatoren pr. 1. januar 2019 er ændret fra 5 pct. til 3 pct.

I Danmark skal et kreditinstitut ifølge lovgivningen udpeges som et SIFI, hvis det i to på hinanden følgende år ligger over grænseværdien for én eller flere af følgende tre indikatorer:

  • Instituttets balance udgør mere end 6,5 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt.

  • Instituttets udlån i Danmark udgør mere end 5 pct. af de danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark.

  • Instituttets indlån i Danmark udgør mere end 3 pct. af de danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark.

 

Finanstilsynet kan konstatere, at Spar Nord Bank A/S i to på hinanden følgende år har ligget over grænseværdien for indlånsindikatoren, og dermed udpeges instituttet som SIFI. Dette er baseret på Spar Nord Bank A/S’ koncernårsregnskab for 2017 og 2016.

 

SIFI’er er omfattet af en række regler og intensiveret tilsyn.

Se yderligere oplysninger her.