Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser for markedsmisbrug og én politianmeldelse for overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne i 2018.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

I 2018 oprettede Finanstilsynet 242 sager om potentielt markedsmisbrug, dvs. insiderhandel og markedsmanipulation. Det er en stigning fra 190 sager i 2017, hvilket skyldes flere sager om eventuel insiderhandel. Trods denne stigning var antallet af politianmeldelser det samme som i 2017.

De flere sager i 2018 end i året før skyldes især, at udenlandske myndigheder har videresendt flere sager til Finanstilsynet om mulig markedsmisbrug i danske værdipapirer. Finanstilsynet har også selv oprettet flere sager på baggrund af sin markedsovervågning. Desuden har Finanstilsynet modtaget flere indberetninger fra de danske værdipapirhandlere, hvor de har haft mistanke om mulig markedsmisbrug i udenlandske værdipapirer. Disse sager videresender Finanstilsynet til de relevante udenlandske myndigheder.

I 2018 oprettede Finanstilsynet 76 sager om overtrædelse af oplysningsforpligtelserne, dvs. manglende eller forkerte oplysninger i forbindelse med overtagelsestilbud, ledende medarbejderes aktiekøb og -salg, storaktionærstatus og offentliggørelse af intern viden. I alt blev der givet 49 påtaler og påbud for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne samt foretaget én politianmeldelse, der omhandlede overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Både antallet af oprettede sager og påbud er højere end i 2017, hvilket afspejler, at Finanstilsynet har skærpet overvågningen på dette område.

Se Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet her