Temaundersøgelse af kapitalgrundlaget i kreditinstitutter

Finanstilsynet har i efteråret 2018 gennemført en temaundersøgelse af otte mindre pengeinstitutters opgørelse af deres kapitalgrundlag.

Formålet har været at undersøge, i hvilket omfang institutternes kapitalopgørelser er konsistente med reglerne herom.

Undersøgelsen viser, at institutterne generelt efterlever CRR-forordningens bestemmelser om krav til kapitalgrundlaget. Undersøgelsen viser dog også, at der er en række forhold, som institutterne bør være særligt opmærksomme på i deres løbende opgørelse og indberetning af kapitalgrundlaget. Det gælder håndtering af garantramme/andelsramme, aftalegrundlag for kapitalinstrumenter og indberetning af kapitalgrundlag til Finanstilsynet.

Læs redegørelsen her.