Temaundersøgelse om insiderlister

Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på, om udstederne overholder pligten til at føre insiderlister, og om insiderlisterne bliver udarbejdet og ajourført i overensstemmelse med reglerne.

En udsteder har pligt til at føre en liste over de personer, der har adgang til intern viden, og som arbejder for udsteder. Udsteder skal oprette en liste hver gang, der opstår intern viden (hændelsesbaseret insiderliste). Udsteder kan også vælge at føre en liste over de personer, der til enhver tid har adgang til al intern viden (permanent insiderliste).

I rapporten konstaterer Finanstilsynet, at der er en eller flere fejl i 75 pct. af udstedernes hændelsesbaserede insiderlister og i 79 pct. af udstedernes permanente insiderlister. Rapporten viser med andre ord, at mange udstedere ikke har styr på at udarbejde insiderlister korrekt.

Risiko for at bringe sig selv i mistanke

De fleste fejl skyldes, at udstederne enten ikke benytter Kommissionens standardskema eller ikke udfylder alle felterne i skemaet. Nogle udstedere giver også udtryk for, at de har misforstået reglerne – f.eks. om, hvornår en person kan betragtes som permanent insider.

De manglende oplysninger og misforståelser kan betyde, at udstederne bringer sig selv og deres ansatte i mistanke, når der opstår en sag om muligt markedsmisbrug, som f.eks. insiderhandel. Samtidig medfører de mangelfulde insiderlister besvær for udstederne, fordi Finanstilsynet er nødt til at indhente oplysningerne ad flere omgange. Det medfører også, at det tager længere tid for Finanstilsynet at fjerne en ubegrundet mistanke.

Rapporten understreger vigtigheden af, at insiderlister bliver udarbejdet og ajourført korrekt. Finanstilsynet forventer, at udstederne sætter større fokus på området og får afsat tilstrækkelige ressourcer til at leve op til reglerne.

Om undersøgelsen

Rapporten er baseret på insiderlister modtaget fra 30 udstedere optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Rapporten omfatter både Large Cap, Mid Cap og Small Cap-selskaber.

Finanstilsynet har i forbindelse med rapporten besluttet, at nogle af de udstedere, der har medvirket i temaundersøgelsen, vil modtage et høringsbrev for mulig overtrædelse af reglerne om insiderlister. Disse udstedere vil blive kontaktet direkte.

Læs rapporten "temaundersøgelse om insiderlister" (pdf).